Veiligheid

Veiligheid staat voorop bij Aarjo.nl! Daarom gaat ons klimmaterieel pas de deur uit na een zorgvuldige visuele inspectie volgens de NEN-EN Normering. Niet alleen het gezonde verstand maar ook de wet- en regelgeving eist dat ondernemers rolsteigers en ander klimmateriaal periodiek laten keuren. Aarjo.nl verzorgd die keuringen volgens de NEN-EN 1004 (steigers) normering en de NEN 2484 (Trappen en Ladders) normering. Waar wordt zowel op gelet:

Rolsteigers en Onderdelen

Functioneren Algemeen:


Alle onderdelen dienen gecontroleerd te worden op de juiste wijze van functioneren, vooral op de pasbaarheid van de onderdelen. Bewegende delen dienen gangbaar te zijn. Bevestiging van de onderdelen moeten doeltreffend en eenvoudig zichtbaar zijn aangebracht. Zij dienen eenvoudig te zijn bevestigd en te worden beveiligd tegen ongewild losraken.

De mate van vervuiling
De te inspecteren rolsteiger dient vrij te zijn van alle overmatig vuil. Onderdelen die niet regelmatig onderhouden worden kunnen snel vervuilen, en daarmee het directe zicht op gebreken en kwaliteit ontnemen.

Inspectiepunten frames

 • Controle van de frames op aanwezigheid van gaten en deuken. Originele gaten zoals tijdens de productie aangebracht, zijn uiteraard geen probleem;
 • Controle van de frames op haaksheid. Controle d.m.v. een winkelhaak, of door het meten van de diagonalen;
 • Controle van alle afzonderlijke lasverbindingen;
 • Controle op speling in het geval van ongelaste frames. De sporten dienen spelingvrij zijn aangebracht;
 • Controle van de pen- en sokverbindingen op verbuigingen;
 • Controle van de passing van de frames;
 • Controle van de passing van de wielen in de frames;
 • Controle van de functionaliteit van de scharnierende onderdelen. Deze dienen gangbaar te zijn;
 • Controle van de sportafstand van de frames. Als deze niet is voorzien van een antislip laag of als de sportafstand meer dan 30 cm bedraagt dan dient een aanvullende ladder als opgang te worden toegepast.


Inspectiepunten zwenkwielen

 • Controle of de rem voldoende grip op het wiel uitoefent. Het wiel mag niet kunnen doordraaien;
 • De spindel dient recht te zijn, de scheefdraad dient goed gangbaar en niet overmatig beschadigd te zijn. Een kleine plaatselijke beschadiging is aanvaardbaar, mits de spindel draaibaar blijft.
 • Controle van de stalen spindels op corrosie. Soms kan simpelweg het gangbaar maken helpen om dit probleem op te lossen;
 • Controle van alle schroef- en bout verbindingen op aanwezigheid van de bevestigingsmiddelen en op speling;
 • Controle of het loopvlak van het wiel versleten is. Een profiel eis is niet gesteld, maar er mogen geen happen uit het oppervlak zijn uitgebroken.

Inspectiepunten leuningen, diagonalen, liggers, tralieliggers en schoren

 • Controle op verbuigingen. Wanneer een buis overmatig gebogen is, dan is deze zondermeer afgekeurd. Het opnieuw richten van buizen is niet
  toegestaan;
 • Klauwen mogen niet verbogen, gestuikt of beschadigd zijn en dienen vast in de buis te zitten. De openingen van de klauwen dienen recht tegen over elkaar te zitten;
 • Een klauw mag niet gescheurd zijn en moet goed gangbaar zijn. Indien van toepassing moeten ook alle bouten en moeren aanwezig en goed gangbaar zijn;
 • Het klauwmechanisme moet aanwezig zijn en zonder veel kracht te bedienen zijn. De klauw moet soepel over het te bevestigen deel passen. Controle door alle mechanismen te bedienen;
 • Bij het gebruik van schoorklauwen met borgnokjes dient men te controleren of deze nog aanwezig zijn en goed functioneren.

Inspectiepunten werkvloeren

 • Controle van de lasverbindingen deze dienen vrij van scheuren te zijn;
 • Controle op scheurvorming in klauwen en haken. Klauwen dienen vast bevestigd te zijn, mogen niet verbogen zijn, dienen goed gangbaar te zijn en zonder speling te zijn aangebracht;
 • Controle van de werkvloeren op de aanwezigheid van een uitwaaibeveiliging;
 • Gaten in werkvloeren zijn toegestaan mits ze niet groter zijn dan 25 mm. Controle van de onderkant van de werkvloer op inscheuringen;
 • In het houtdek van een werkvloer mogen geen inslijpingen groter dan 5 mm zijn aangebracht. Ook dient de verlijming/laminering van de houtlagen intact te zijn;
 • Controle van de antislip laag van de werkvloer. Deze dient voldoende aanwezig zijn en mag niet overmatig vervuild zijn door bijvoorbeeld verf, spac, etc; ;
 • Controle van de scharnieren en de grendel van het luik. Deze dienen intact en goed gangbaar te zijn. Zelfsluitende luiken hebben de voorkeur;
 • Lassen aan haken van een werkvloer is niet toegestaan.

Inspectiepunten randbeveiliging

 • Controle van de randbeveiligingen op breuken, rechtheid, scheluw en scheuren;
 • Controle op de aanwezigheid van het beslag. Bij kunststof houders moet tevens de klemkracht gecontroleerd worden;
 • Controle van de hoogte van de randbeveiliging. Een randbeveiliging moet minimaal 150mm hoog zijn.

Inspectiepunten uitzetpoten

 • Controle of stabilisatoren recht, onbeschadigd en vrij van vuil en andere onregelmatigheden zijn;
 • Controle van de lassen op aanwezigheid van scheuren;
 • Controle van de werking van de scharnieren. Deze moeten soepel functioneren;
 • Controle van bouten en vleugelmoeren op gangbaarheid;
 • Controle van de koppelingen voor bevestiging aan de rolsteiger op functionaliteit, passing en beschadigingen;
 • Controle van de passing van de binnenbuis in de stabilisator. Deze dient soepel te functioneren;
 • Controle van de rubber doppen, blokken of sloffen op aanwezigheid en bevestiging. Deze mogen geen overmatige slijtage vertonen. Profieladvies is minimaal 1 mm.

Ladders en Trappen

 • Controle op beschadigingen, deuken, scheuren, verbuigingen, vormen van slijtage;
 • Controle van de staat van het materiaal;
 • Overmatige corrosie is niet toegestaan
 • Controle van de rechtheid;
 • Controle van alle verbindingen;
 • Het beslag dient degelijk bevestigd te zijn zonder speling;
 • Controle op verkleuringen van het aluminium. Wordt aluminium plaatselijk dof, dan heeft het mogelijk een te zware belasting gehad;
 • Controle op het functioneren
 • Controle van de aanwezigheid van de materialen. Is de ladder of trap nog compleet;
 • Controle op interingen van het materiaal;
 • Controle van de afdekdoppen;
 • Controle van de ladder en trapvoeten op profiel, aanwezigheid en mate van uitdroging;
 • Controle van het functioneren in gebruiksstand;
 • Het antislip loopvlak dient intact te zijn. Dat wil zeggen er dient een antislipfunctie gewaarborgd te zijn.

Meer informatie over keuren vind u op de site van keurmeester.nl

Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op of vul het contactformulier in.

Remco Jochems (06 37448979)

© Copyright - aarjo.nl